บริษัทไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เป็นผู้ผลิต และจัดจําหน่ายอาหารกระป๋อง ซอสมะเขือเทศ และซอสพริกภายใต้แบรนด์ไฮคิว และโรซ่า โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารมานานกว่า 30 ปี บริษัทไฮคิวฯ มีโรงงานในเครือทั้งหมด 4 แห่ง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา หนองคาย และปัตตานี บริษัทต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นํา ในตําแหน่งต่อไปนี้

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถดาวน์โหลดฟอร์มสมัครได้จากด้านล่างนี้

ค้นหาตําแหน่งงาน

ค้นหาจากสถานที่

ตําแหน่งงานทั้งหมด

สถานที่


Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ

Software Developer

8 Oct 2020

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9

จ.สมุทรปราการ