กลับ

Software Developer

สํานักงานใหญ่ บางนา-ตราดกม.9 จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or Computer Engineering or related field.
 • Experience in developing web,mobile applications using Cordova or related.
 • Experience in frontend techology including HTML5,CSS3,Bootstrap,JQuery.
 • Experience in one of frontend javascript framework, React.js, AngularJS , Vue.js,Backbone.js,Ember.js etc.
 • Experience in backebd techology including NodeJS,REST Web API.etc.
 • Experience or knowledge in database techology including MS SQL Server, MySQL etc. Knowledge in web architecture,relational database,OOP.
 • Experience or knowledge in Linux platforms and Shell scripting. Good analytical skills.Good problem solving skills.
 • Ability to work under pressure
รายละเอียดและความรับผิดชอบ
 • Build applications for the web or mobile platform.
 • Work on bug fixing and improving application performance.
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development.
สวัสดิการ
 • Five-day work week
 • Group Accident Insurance
 • Medical Expense Reimbursement
 • Performance Incentive
 • Personal Leave with Pay
 • Yearly Medical check-up
 • Provident Fund
 • Annual Leave
 • Social Security

เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถดาวน์โหลดฟอร์มสมัครได้จากด้านล่างนี้


ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, zip ขนาดไม่เกิน 5 MB ฟอร์มสมัครงาน ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB