50 ปี โรซ่า

โรซ่าเผยความสำเร็จครบ 50 ปี เติบโตและยั่งยืนด้วยในการคิดค้นนวัตกรรมอาหารคุณภาพ เพื่อคนไทยจนขึ้นแท่นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร พร้อมมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน

30 ปี ไฮคิว

ไฮคิวเผยความสำเร็จครบ 30 ปี เติบโตและยั่งยืนด้วยในการคิดค้นนวัตกรรมอาหารคุณภาพ เพื่อคนไทยจนขึ้นแท่นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร พร้อมมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศไปสู่ศตวรรษที่ 21
จากนี้ไปเรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ
ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศไปสู่
ศตวรรษที่ 21 จากนี้ไปเรามีความมุ่งมั่นที่จะ
บรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ

01

เน้นที่การสร้างงาน สร้างโอกาส เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

02

มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการขยาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพ หัวใจสู่ความสำเร็จ

การเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีปณิธานยึดมั่นกับการผลิตที่มีคุณภาพ และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพ หัวใจสู่ความสำเร็จ

การเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีปณิธานยึดมั่นกับการผลิตที่มีคุณภาพ และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก

ความมุ่งมั่นในการพัฒนา
คุณภาพ หัวใจสู่ความสำเร็จ

การเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีปณิธานยึดมั่นกับการผลิตที่มีคุณภาพ และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก

เรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น
จึงจะทำให้ตราสินค้า “ไฮคิว” และ “โรซ่า” ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
จากผู้บริโภคตลอดไป

เรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น
จึงจะทำให้ตราสินค้า “ไฮคิว” และ “โรซ่า”
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
จากผู้บริโภคตลอดไป

ประวัติความเป็นมา

  • 1986

1986

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

1990

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

1996

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

1998

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

2001

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

2006

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

2008

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

ปัจจุบัน

Hi-Q Food Product Co., Ltd. was Founded

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

รางวัล และ ใบรับรองคุณภาพ

9100
GMP
HACCP
Certificate Thailand’s most
admired brand 2015 Canned Fish
Certificate Thailand’s most
admired brand 2016 Canned Fish